۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه