۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ آبان
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه