۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه