۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه