۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه