۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه