۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه