۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه