۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه