۱۳۹۸ جمعه ۱ آذر
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه