۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه