۱۳۹۷ سه شنبه ۳۰ مرداد
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه