۱۳۹۷ پنج شنبه ۶ ارديبهشت
شهرداری منطقه یک رشت
موقعيت جغرافيايي منطقه